หลักฐานการสมัครเรียน

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาบัตรประชาชน

ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (ไม่เกิน 1 เดือน)

ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (ไม่เกิน 1 เดือน)

ที่รับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัว
ที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
ดาวน์โหลด ใบรับรองแพทย์
รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน)

รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน)

ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ มีความผิดปกติทางประสาท

ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ มีความผิดปกติทางประสาท

ต้องไม่เป็นผู้พิการทางสายตา

ต้องไม่เป็นผู้พิการทางสายตา

ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสอนขับรถหาดใหญ่ คาร์ เทรนเนอร์ : โรงเรียนสอนขับรถใจกลางเมืองหาดใหญ่

บริการสอนขับรถหาดใหญ่ เปิดหลักสูตรสอนขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เรียนและสอบใบขับขี่จบในที่เดียว ไม่ต้องไปไกลถึงสงขลา รับรองโดยกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อเรา

08-9000-6789 , 074-555-799

Email : hatyaicartrainer@gmail.com

Website : www.hatyaicartrainer.com

299 ถ.นวลแก้วอุทิศ ต.คอหงส์

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Copyright © 2016 www.hatyaicartrainer.com. All Rights Reserved.
โรงเรียนสอนขับรถหาดใหญ่ เรียนขับรถหาดใหญ่ ทำใบขับขี่หาดใหญ่ สอบใบขับขี่หาดใหญ่ ต่อ พ.ร.บ หาดใหญ่ ราคาถูก