Image

โรงเรียนสอนขับรถ หาดใหญ่ คาร์ เทรนเนอร์

HATYAI CAR TRAINER SCHOOL
     หาดใหญ่ คาร์ เทรนเนอร์ เป็นโรงเรียนสอนขับรถที่ตอบสนองความต้องการและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางไกล เพราะมีทั้งความพร้อมและความครบครันในหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนขับรถ อบรมภาคทฤษฎี และการสอบใบอนุญาตขับรถ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการ

    ด้วยพื้นที่กว่า 7 ไร่ ทำให้โรงเรียนมีตัวอาคารที่ประกอบไปด้วยห้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย ห้องอบรม ห้อง ทดสอบข้อเขียน E-exam ทั้งยังมีสนามที่มีไว้สำหรับฝึกหัดและสอบขับรถที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก มีครูสอนขับรถที่ได้รับการอบรมและรับรองจากกรมการขนส่งทางบก รวมถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกที่มีไว้สำหรับการเรียนและการสอบโดยเฉพาะ
Image
Image
Image
Image