ผังขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับขี่

รถยนต์และรถจักรยานยนต์

ยื่นหลักฐานการสมัครรียนขับรถ

ยื่นหลักฐานการสมัครรียนขับรถ

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง(ไม่เกิน 1 เดือน)
3. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป.
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

1. การทดสอบสายตาบอดสี
2. การทดสอบระดับสายตา
3. การทดสอบปฏิกิริยา

เรียนภาคปฏิบัติและอบรมภาคทฤษฎี

เรียนภาคปฏิบัติและอบรมภาคทฤษฎี

หลักสูตรรถยนต์เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้
หลักสูตรรถยนต์เกียร์ธรรมดา
หลักสูตรรถยนต์เกียร์ออโต้
หลักสูตรรถจักรยานยนต์

สอบข้อเขียน E-Exam

สอบข้อเขียน E-Exam

ข้อสอบ 50 ข้อ ต้องผ่าน 45 ข้อ
(90% ตามระเบียบข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก)
** หากไม่ผ่าน ไม่สามารถสอบขับรถได้ **

สอบขับรถ

สอบขับรถ

** หากไม่ผ่าน ลงทะเบียนเพื่อทำการสอบใหม่ **

ขอรับใบอนุญาตขับรถ

ขอรับใบอนุญาตขับรถ

นำหนังสือรับรองผลการเรียนจากโรงเรียน
ไปขอรับใบอนุญาตขับรถได้ที่กรมการขนส่งทางบก

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสอนขับรถหาดใหญ่ คาร์ เทรนเนอร์ : โรงเรียนสอนขับรถใจกลางเมืองหาดใหญ่

บริการสอนขับรถหาดใหญ่ เปิดหลักสูตรสอนขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เรียนและสอบใบขับขี่จบในที่เดียว ไม่ต้องไปไกลถึงสงขลา รับรองโดยกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อเรา

08-9000-6789 , 074-555-799

Email : hatyaicartrainer@gmail.com

Website : www.hatyaicartrainer.com

299 ถ.นวลแก้วอุทิศ ต.คอหงส์

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Copyright © 2016 www.hatyaicartrainer.com. All Rights Reserved.
โรงเรียนสอนขับรถหาดใหญ่ เรียนขับรถหาดใหญ่ ทำใบขับขี่หาดใหญ่ สอบใบขับขี่หาดใหญ่ ต่อ พ.ร.บ หาดใหญ่ ราคาถูก