ขั้นตอนการสอบใบอนุญาตขับขี่

ยื่นหลักฐานการสมัคร

ยื่นหลักฐานการสมัคร

  • บัตรประชาชนตัวจริง
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • การทดสอบสายตาบอดสี
  • การทดสอบระดับสายตาทางกว้าง ลึก
  • การทดสอบปฏิกิริยา
เรียนภาคปฏิบัติและอบรมภาคทฤษฎี

เรียนภาคปฏิบัติและอบรมภาคทฤษฎี

  • หลักสูตรรถยนต์เกียร์ธรรมดา
  • หลักสูตรรถยนต์เกียร์ออโต้
  • หลักสูตรรถจักรยานยนต์
  • หลักสูตรรถขนส่ง (บ.2/ท.2)
สอบภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ

สอบภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ

รับหนังสือรับรอง

รับหนังสือรับรอง